Manuál pre učiteľov TV, športu a trénerov je pripravený. Dostane sa k nemu každý učiteľ so záujmom o FLAG FUTBAL!

Manuál pre učiteľov TV, športu a trénerov je pripravený. Dostane sa k nemu každý učiteľ so záujmom o FLAG FUTBAL!

Je to krásny šport. Je rýchly, je taktický a dynamický. V prostredí škôl je to niečo úplne nové, deti aj učitelia ho milujú. Prináša nový vietor na hodiny telesnej výchovy, ktorý je podľa veľkého množstva zainteresovaných ľudí už veľmi potrebný.

Slovenská asociácia amerického futbalu od prvej myšlienky o prerazenie v školskom prostredí prešla dlhú vzdialenosť. Hodiny a hodiny práce na projekte s názvom HRAJ FLAG FUTBAL prináša výsledky. Absolvovanie pilotných hodín v Bratislave, vychytávanie chybičiek, prispôsobovanie školskému prostrediu, natáčanie vzorových videí pre uľahčenie výučby sú už za nami. Ďalším krokom bolo vytvorenie príručky pre učiteľov telesnej výchovy a športu, trénerov.

Titulná strana – Príručka pre učiteľov

Príručka je už na svete a je k dispozícii každému, kto má záujem. Na to, aby učiteľ mohol na svojej škole flag futbal vyučovať, musí absolvovať seminár Základy Flag Futbalu. Slovensko je veľká krajina, a preto sa SAAF rozhodla priblížiť miesto konania seminárov do regiónov prostredníctvom svojich regionálnych ambasádorov. Ich zoznam a pôsobnosť zverejníme už o pár dní.

Po absolvovaní semináru Základy Flag Futbalu je učiteľ schopný plnohodnotne využiť 6-10 hodín TV. Na hodinách nejde len o hranie. Flag futbal prináša kombináciu športových aktivít a zručností, ktoré rozvíjajú pohybovú stránku, rýchlosť, dynamiku, či rozvoj taktického myslenia. Všetko sú to zručnosti a dovednosti, ktoré sú prísľubom pre upevňovanie zdravia, zlepšenie fyzickej kondície, zvyšovanie záujmu o šport. V neposlednom rade je to zlepšovanie či utužovanie vzťahov a inklúzia. Flag futbal je šport, ktorý je vhodný pre chlapcov aj dievčatá bez ohľadu na stavbu tela, vek, či sociálne zaradenie.

Viac informácii o samotnom projekte a o možnosti prihlásenia nájdete na stránkach SAAF. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať mailom na flag@saaf.sk. Radi Vám poskytneme bližšie informácie.

1. seminár Základy flag futbalu - NTC Bratislava / Foto: telocvikári.sk
1. seminár Základy flag futbalu – NTC Bratislava / Foto: telocvikári.sk

Neprehliadnite naše krátke animované video, ktoré Vám za 100 sekúnd zábavnou formou priblíži flag futbal, jeho pravidlá a priebeh hry.

Zdroj: SAAF 2020 / Foto: telocvikári.sk

SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020

SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020

V nadväznosti na usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SRč. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, prezídium SAAF usmerňuje členské kluby SAAF vo veci organizácie tréningov pre americký futbal a flag futbal.

SAAF povoľuje organizáciu tréningov pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

 • tréning prebieha na vonkajšom športovisku bez prítomnosti verejnosti, rodičov či iných osôb, okrem nevyhnutne potrebných členov realizačného tímu;
 • umožňuje sa aj využívanie športovísk v areáloch škôl za podmienok uvedených v tomto usmernení
  a za podmienok vydanými mestami a správcami uvedených ihrísk;
 • skupina športovcov aktívne zapojených do športovej činnosti na jednom športovisku nesmie
  v rovnakom čase presiahnuť 5 osôb, pričom je možné vytvoriť na športovisku viaceré skupiny aktívne športujúcich športovcov, ak na jednu skupinu pripadne najmenej plocha 30 x 30 m;
 • skupina športovcov čakajúcich na zapojenie do aktívnej športovej činnosti čaká v bezpečnej vzdialenosti, rozstupoch a dodržiava ďalšie pravidlá, ktoré platia v rámci všeobecných opatrení;
 • medzi aktívne zapojenými športovcami a ostatnými osobami bude zachovávaná vzdialenosť najmenej 2 metre;
 • športovci aktívne vykonávajúci športovú činnosť vo vonkajších športoviskách nie sú povinní
  pri výkone športovej aktivity mať prekryté horné dýchacie cesty;
 • všetky ostatné osoby, ktoré sa zúčastnia na tréningu alebo sa budú nachádzať na športovisku,
  sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty; výnimkou je osoba, ktorá riadi športovú činnosť
  a ktorá je v dostatočnej vzdialenosti od ostatných osôb;
 • nebudú vykonávané kontaktné cvičenia ako napríklad tackle a blocking drilly ale aj iné, pri ktorých vzniká vzájomný kontakt dvoch športovcov a nie je možne zachovať bezpečnú vzdialenosť osôb
  na tréningu a čistotu tréningových pomôcok;
 • na športoviskách bude k dispozícii nádoba s dezinfekčným prostriedkom na dezinfekciu rúk;
 • zakazuje sa využívať súvisiace vnútorné priestory športoviska, najmä spoločné šatne, umyvárne, sprchy a podobné zariadenia, výnimkou je núdzové použitie WC (nie bežná potreba, ale napríklad náhla nevoľnosť);
 • po skončení tréningu bude vykonávaná dezinfekcia všetkých použitých tréningových pomôcok;
 • v prípade športovej činnosti detí do 18 rokov veku je povinnosťou športovcov mať a používať výhradne vlastnú nádobu na vodu označenú vlastným menom;
 • pri striedaní skupín športovcov vykonávajúcich športovú aktivitu na rovnakom športovisku, tréneri zabezpečia dostatočný čas a priestor na dodržanie bezpečnej vzdialenosti meniacich sa športovcov
  a dohliadnu na vykonanie dezinfekcie použitého športového náčinia;
 • osoba, ktorá vedie športovú činnosť, uchováva záznam o účasti osôb na športovej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum a čas účasti na aktivite – príslušný evidenčný formulár „EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV TRÉNINGU“ tvorí ako príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto smernice;
 • všetky kluby sú povinné posielať vyplnený formulár „ROZPIS TRÉNINGOV“ vždy minimálne
  3 kalendárne dni vopred e-mailom na adresu: info@saaf.sk – príslušný evidenčný formulár „ROZPIS TRÉNINGOV“ tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť tejto smernice; 

Účinnosť tohto usmernenia nadobúda dňom jeho vydania a platí až do odvolania. Pri zistení porušenia tohto usmernenia hrozí klubu disciplinárna sankcia do výšky 1000 €.

Prílohy:

Príloha č. 1 – vzorový evidenčný formulár „EVIDENCIA ÚČASTNÍKOV TRÉNINGU

Príloha č. 2 – vzorový evidenčný formulár „ROZPIS TRÉNINGOV“

SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020 – celé znenie

ME vo FLAG FUTBALE juniorov bude hostiť talianske Grosseto.

ME vo FLAG FUTBALE juniorov bude hostiť talianske Grosseto.

Začiatok roku 2020 je pre Taliansko veľmi úspešný, keďže po hosťovaní európskeho semifinále medzi Talianskom a Francúzskom dostalo možnosť organizovať Majstrovská Európy vo flag futbale mladých (IFAF Youth Flag EC 2020) . Správa bola oficiálne potvrdená 25. februára 2020 Gregorom Murthom , Continental Director of IFAF, the International Federation.

Talianska federácia predložila veľmi pestrú ponuku, ktorá má ako svoju silnú stránku miesto usporiadania, to znamená Fattoria La Principina di Grosseto, kde sa už konali mnohé finále mládežníckych majstrovstiev. Vyznačuje sa špičkovými športovými a ubytovacími zariadeniami, ktoré sú ponorené do nádhernej scenérie toskánskej maremmy. Taliansko porazilo konkurenciu zo Srbska a Španielska. Slogan, ktorý vyvinulo Komunikačné Oddelenie ( 100% F-ECTIVE ), zdôrazňuje ducha Organizačného Výboru, a to zameranie sa na faktor FFlag Football, Fun, Family & Federations a znovuvytvorenie atmosféry skutočnej olympijskej dediny v srdci Principiny.

Po majstrovstvách Európy Tackle U19 v Bologni sa preto Taliansku vráti privilégium usporiadania ďalšieho významného európskeho podujatia, tentokrát venovanému Flag Footbalu, kde sa tiež predstaví po necelých 4 rokoch pauzy chlapčenský národný tím U15,  ktorý obhajuje titul Majstrov Európy z Belehradu 2016. Finálny program pre turnaj venovaný kategóriám U15 a U17 (chlapčenským aj dievčenským) bude zverejnený len čo IFAF dostane všetky potrebné údaje od krajín, ktoré sa ho chcú zúčastniť.

FIDAF opäť potvrdzuje, že patrí medzi najlepších partnerov amerického futbalu v Európe“ – poznamenal Fabio Tortosa, Federal Councilor, Head of International Affairs – „kedže má opäť česť usporiadať takúto medzinárodnú súťaž. A to hovoríme o podujatí, ktoré je veľmi dôležité, pretože sa týka rozvoja Flag Footbalu u mladých hráčov, čo v konečnom dôsledku podporuje popularitu Amerického futbalu v krajine. Vybrané miesto usporiadania, ktorým je Fattoria La Principina di Grosseto, má obrovský potenciál, pretože sa tu už odohrali všetky záverečné fázy našich národných majstrovstiev. Tentoraz bude mať táto súťaž medzinárodný rozmer, pretože budeme mať tú česť hostiť  mladých hráčov z celej Európy. Osobitné poďakovanie patrí tým, ktorí neúnavne pracujú v zákulisí na zabezpečení takýchto úspechov našej federácie, a to konkrétne ľudom, ktorí pripravujú naše ponuky týkajúce sa hosťovania,Barbara Allaria a Luca Correnti , ako aj našim partnerom Attilio Quaranta a vedeniu Fattoria La Principina. Úprimne poďakovanie patrí aj Alessandrovi Zarbovi za to, že s vášňou pracuje v mene Talianska na obnovení medzinárodnej mládežníckej súťaže tejto úrovne“.

Ďalším veľkým zadosťučinením amerického futbalu v Taliansku, ktorý pomaly rastie tak na technickej, ako aj na organizačnej úrovni, je to, že sa stáva dôležitým partnerom pre celé Európske hnutie.

Oficiálnu tlačovú správu si môžete prečítať tu.
Zdroj: www.fidaf.org

Nový projekt SAAF uchvátil žiakov na školách. Zažijeme explóziu Flag Futbalu?

Nový projekt SAAF uchvátil žiakov na školách. Zažijeme explóziu Flag Futbalu?

Už niekoľko rokov v našej krajine registrujeme nárast počtu športovcov, ktorý sa venujú americkému futbalu. Tento šport sa na Slovensku rozvíja a už teraz na našom území pôsobí 6 ambicióznych klubov.

Nové vedenie Slovenskej asociácie amerického futbalu pôsobí veľmi sviežo, do tohto športu momentálne prináša nový vietor a všetko smeruje k úspešnému obrodeniu. Dočkáme sa teda športovej explózie celosvetovo obľúbeného športu?

Dobrý príklad je vidieť v okolitých krajinách, ako je napríklad susedná Česká Republika a Rakúsko. Obrovský záujem o tento šport je nie len medzi hráčmi, ale aj divákmi. Podobné smerovanie naberá aj u nás, takže sa je do budúcna rozhodne na čo tešiť.

Čo je to ale Flag Futbal? 

Je to bezkontaktná verzia amerického futbalu s jednoduchšími pravidlami a s menšou organizačnou a finančnou náročnosťou. Tento šport je vhodný pre všetky vekové kategórie a ako pre mužské, tak aj pre ženské pohlavie. Ekonomická nenáročnosť, obrovská variabilita priestoru a počtu hráčov, nízka miera fyzického kontaktu ho zaraďuje medzi športy, ktoré sú vhodné na rozvoj pohybových aktivít u detí a mládeže, budovanie správnych životných návykov a rozvoj zručností.

Slovenská asociácia amerického futbalu medzi svoje priority na najbližšie obdobie zaradila aj rozvoj a budovanie mládeže. Preto prišla s projektom, ktorý má za účel predstaviť Flag Futbal čo najvyššiemu počtu detí na základných a stredných školách. A nie len to. V rámci pilotného projektu na 6 – tich školách počas októbra a decembra zástupcovia zväzu aktívne prezentovali Flag Futbal, počas celkovo 15 – tich vyučovacích hodín zbierali cenné poznatky a skúsenosti, reakcie žiakov a učiteľov. A rozhodne mali úspech. Nový vietor na hodinách telesnej výchovy vo veľkej miere ocenili nie len žiaci, ale aj učitelia.

Cieľom tohto projektu je teda vzbudiť záujem a motivovať deti pre šport a pohyb, predstaviť Flag čo najvyššiemu počtu žiakov a učiteľov, zaradenie Flag Futbalu do procesu výučby na hodinách telesnej výchovy a vytvorenie priestoru pre nádejných hráčov aj mimo hodín telesnej výchovy. Splnenie všetkých týchto bodov bude mať za následok ozajstný prínos pre mládež, rozvoj športu a amerického futbalu ako takého v našej krajine.

Pravidelným účastníkom prezentácií a praktickej výučby flag futbalu je aj viceprezident SAAF Juraj Sopkuliak, ktorému sme položili nasledovnú otázku.

Ako sa cítiš a ako vnímaš tento projekt po tom, čo si absolvoval viacero zastávok na školách a bol si v priamom kontakte s deťmi? Ako na nich podľa teba zapôsobil Flag?

„K príprave projektu sa snažíme pristupovať zodpovedne. Z mnohých strán sme počúvali názory, že deti sa už v dnešnej dobe nechcú hýbať a jediné, čo ich zaujíma je mobil a playstation. Som rád, že toto tvrdenie sa vyvrátilo a po absolvovaní pilotného turné môžme konštatovať presný opak. Deti sa chcú hýbať a flag futbal ich baví.“

Nadšení z tejto spolupráce boli aj učitelia škôl, v ktorých sa pilotná fáza projektu uskutočnila. Toto sú ich reakcie:

,,Flag futbal je veľmi pekný dynamický šport. Čo je ale veľmi pozitívne pre školy je fakt, že je veľmi dostupný z pohľadu financií a materiálneho vybavenia.“ – Ludovit Sebeledi.

„Myslím si, že Flag futbal je vhodné zaradiť ako další netradičný šport, ktorý bude spestrením v školskej TV, nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá.“

„Po neistom začiatku ukážkovej hodiny, munúta po minúte naberala na dynamike a záver hodiny zhodnotili študenti slovami: Toto chceme hrať aj nabudúce. Je to super.“

„Bola som milo prekvapená, že táto hra zaujala aj naše inkluzívne skupiny (7. a 8. ročník). Páčilo sa mi, že je to bezkontaktná hra, nenáročná na vybavenie. Tým, že nie je agresívna, môžu ju hrať aj zmiešané družstvá, čiže nemusia sa báť hrubých zásahov… Myslím si, že sa žiakom páčilo, že sa hrá so šišatou loptou (majú pocit,že hrajú akoby ragby).“ – učiteľka telesnej výchovy na ZŠ.

„Žiaci I. MPE sa pod vedením skúsených trénerov zúčastnili prezentácie a nácviku novej športovej hry – Flag Futbal. Hra zaujala rýchlosťou a obratnosťou. V nasledujúcom školskom roku chceme zaviesť túto športovú hru do hodín telesnej výchovy.“

Úspech sa meria výsledkami. Síce je to v tomto prípade beh na dlhé trate, množstvo práce, úsilia a obetovania voľného času, určite to za to stojí. Nám ostáva len dúfať, že vzbudený záujem mládež pretaví do aktívneho športovania a možno v najbližšej dobe aj u nás vyrastie veľká hviezda amerického futbalu.

UNICEF a SAAF: „Aby každé dieťa malo športové zážitky a príležitosť sa rozvíjať.“

UNICEF a SAAF: „Aby každé dieťa malo športové zážitky a príležitosť sa rozvíjať.“

Tí čo sme prežívali ešte detstvo bez mobilov, tabletov a počítačov vieme, že šport a detstvo jednoducho patria k sebe. Hodiny a dni strávené vonku na čerstvom vzduchu, naháňačky, vybíjaná, lezenie po zdolateľných aj nezdolateľných prekážkach – to všetko robilo z detí všestranne pohybovo nadaných malých atlétov.V dnešnej dobe sa žiaľ čoraz menej detí venuje športu a svoj čas mnohé z nich trávia pasívne pred televízormi, počítačmi, s mobilmi v rukách… Našťastie na Slovensku existujú organizácie, ktoré chcú tento nepriaznivý trend zvrátiť. Sú medzi nimi aj SAAF a Slovenská nadácia pre UNICEF.

Pre Slovenskú asociáciu amerického futbalu je jednou z priorít práve rozvoj športu a mládeže. V tomto období na to kladie obrovský dôraz, čo dokazuje vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je nový vietor, ktorý prináša na hodiny telesnej výchovy študentov základných a stredných škôl. Svojím projektom Hraj Flag Futbal sa SAAF snaží motivovať deti k pohybu a vytvárať u nich správne návyky. Snaží sa im poskytnúť priestor pre rozvoj zručností, zaujať ich aj učiteľov a šíriť povedomie o tomto celosvetovo úspešnom športe.A nie len to. V rámci rozvoja mládeže SAAF spojilo svoje sily s UNICEF a vznikol ďalší skvelý projekt s názvom Americký futbal pre UNICEF. Čo je cieľom projektu nám predstavuje Mária Sliacka, výkonná riaditeľka Slovenskej nadácie pre UNICEF a zároveň bývalá reprezentantka v plutvovom plávaní:

„Chlapci z komunity amerického futbalu majú veľké srdce. Je vidieť, že im na rozvoji detí naozaj záleží a rozhodli sa pomôcť aj nám. Zorganizovali zbierku, s cieľom vyzbierať finančnú čiastku, ktorá bude použitá na rozvoj mládeže v oblasti športu. Počas našich prvých stretnutí sme vymýšľali spôsob ako by každé dieťa mohlo mať také skvelé športové zážitky ako sme mali my. Rozhodli sme sa teda spoločne pracovať na tom, aby deti mali príležitosť rozvíjať sa. Toto je začiatok novej spolupráce a som veľmi rada, že sme si sadli nie len hodnotovo, ale aj ľudsky.“

Takto pozitívne spoločný projekt vníma Mária Sliacka. Treba držať palce a nepoľaviť. Tie určite drží aj Michal Slašťan, prezident SAAF, ktorý nám o spolupráci s UNICEF prezradil: 

„U nás v SAAF sme veľmi radi, že môžme s UNICEFom spolupracovať a aj takouto formou podporiť rozvoj mládeže. Veď je to jedna z našich priorít. Ešte viac sa mi páči príležitosť zapojiť do zbierky širokú verejnosť a vidieť, že nie každému je tento problém ľahostajný. Projekt Americký futbal pre UNICEF je aj dôkazom toho, že komunita tohto športu sa dokáže spojiť a po malých krokoch dospieť až do vytúženého cieľa. A tým je v tomto prípade vyzbieranie sumy 500€. Všetkým patrí veľká vďaka.“

Tak ako sme písali na začiatku, šport a deti jednoducho patria k sebe. Dúfame, že nie len teraz, ale aj v budúcnosti budú čoraz častejšie vznikať podobné príležitosti určené mládeži. Nezabudnite, projekt Americký futbal pre UNICEF môžete podporiť na tejto stránke. V prípade, že sa rozhodnete prispieť, budete zaradení do žrebovania o dres Slovenskej reprezentácie amerického futbalu s poďakovaním od UNICEF.

Zdroj: SAAF / ČoJee!? FOTO/archív SAAF

Zmena vo vedení SAAF

Zmena vo vedení SAAF

Dňa 4. 9. 2019 o 18:00 h sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Parlamentu SAAF.

Nakoľko Jánovi Polákovi a Jurajovi Sopkuliakovi vypršalo funkčné obdobie, jediným bodom programu bola voľba prezídia SAAF. Prítomní členovia jednohlasne zvolili na post prezidenta SAAF Michala Slaštana, na post 1. viceprezidenta bol opätovne zvolený Juraj Sopkuliak a na post 2. viceprezidenta doterajší marketingový manažér SAAF Milan Múdry. 

V štruktúrach SAAF sa po piatich rokoch rozhodol nepokračovať Ján Polák a jeho ďalšie kroky povedú do vedenia Žilina Warriors. „Chcel by som sa poďakovať za 5 rokov spolupráce svojim kolegom. Myslím si, že spoločne sa nám podarilo organizačnú úroveň amerického futbalu a SAAF posunúť na vyššiu a lepšiu úroveň. Myslím, že náš šport čaká ešte veľa tvrdej a ťažkej práce, no novozvolené vedenie má v tomto smere moju absolútnu dôveru. Verím, že všetci spoločnými silami vrátane všetkých klubov úroveň amerického futbalu pozdvihneme opäť o kúsok vyššie,“ skonštatoval odchádzajúci prezident SAAF Ján Polák.

Nasledujúce riadky budú venované všetkým členom Slovenského amerického futbalu, pretože majú stanovených veľa cieľov, čo znamená aj veľa práce, či už na asociačnej, tak na klubovej úrovni.

Vedenie SAAF si ako prioritu na ďalšie obdobie zaumienili pomôcť fungujúcim tímom napredovať a pripraviť pôdu pre potenciálne nové kluby. Všetci sa zhodli na tom, že mládež je naša budúcnosť, preto je dôležité vytvárať pre nich nespočetné možnosti, aktivity a súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť.

Medzi ďalšie body, ktoré chce SAAF splniť je zameranie sa na činnosti, ktoré smerujú k širšej dostupnosti tohto športu pre verejnosť – tak, aby sa americký futbal a flag stali naozaj športom bez rozdielu pre každého. Aktuálne oslovujeme a snažíme sa vytvoriť nový tím ľudí, ktorí svojou novou energiou a entuziazmom umožnia splniť tieto neľahké ciele, na ktoré sa treba pozerať z dlhodobého a nie z krátkodobého hľadiska, pretože merateľné výsledky budú viditeľné až po určitom čase. 

Týmto by sme chceli poďakovať Jankovi Polákovi, ktorý túto funkciu zastával ostatné volebné obdobia, za skvele vykonanú prácu, započatie novej éry amerického futbalu a postaveniu silných pilierov pre ďalšie pokračovanie a rozvoj tohto športu na Slovensku.

Zdroj: SAAF