zverejňované informácie

všetky zverejňované informácie tu

Zasadanie parlamentu – 29.09.2021 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 29.09.2021 Program

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zasadanie parlamentu – 04.09.2021 Program

Návrhový lístok – nominačný formulár (voľby prezídium)

Zasadanie parlamentu – 04.09.2021 Pozvánka

Príspevok uznanému športu 2021

Priebežné čerpanie PUS 2021

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 21.02.2021

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 13.02.2021

Zasadanie parlamentu – 13.02.2021 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 13.02.2021 Program

Priebežné čerpanie PUS 2020

ISS Rozhodcovia

Parlament SAAF

Prezídium SAAF

Register FO – zverejnenie

Register hráčov – zverejnenie

Register PO – zverejnenie

Rokovací poriadok

Sponzoring

Talentovaní hráči

Účtovná závierka

Usmernenie prezídia

Vzorové stanovy – klub

Herný poriadok SAAF

Zmluvy

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0393

Stanovy SAAF

Nominačný list – MM

Dobrovoľníci

Nominačný list – MS

Budget a PV 2020

Nominačný list – JS