zverejňované informácie

všetky zverejňované informácie tu

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 21.02.2021

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 13.02.2021

Zasadanie parlamentu – 13.02.2021 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 13.02.2021 Program

Stanovy SAAF

Priebežné čerpanie PUS 2020

Budget a PV 2020

Dobrovoľníci

Herný poriadok SAAF

ISS Rozhodcovia

Parlament SAAF

Prezídium SAAF

Register FO – zverejnenie

Register hráčov – zverejnenie

Register PO – zverejnenie

Rokovací poriadok

Sponzoring

Talentovaní hráči

Účtovná závierka

Usmernenie prezídia

Vzorové stanovy – klub

Zmluvy