zverejňované informácie

všetky zverejňované informácie tu

zverejňované informácie

všetky zverejňované informácie tu

2024

Zasadanie parlamentu – 17.02.2024 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 17.02.2024 Program

2023

Zasadanie parlamentu – 04.03.2023 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 04.03.2023 Program

2022

Zasadanie parlamentu – 12.11.2022 Program

Zasadanie parlamentu – 29.03.2022 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 12.11.2022 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 29.03.2022 Program

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 27.04.2022

Zasadanie parlamentu – 26.02.2022 Program

Zasadanie parlamentu – 27.04.2022 Program

Zasadanie parlamentu – 26.02.2022 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 27.04.2022 Pozvánka

2021

Zasadanie parlamentu – 29.09.2021 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 29.09.2021 Program

Zasadanie parlamentu – 04.09.2021 Program

Zasadanie parlamentu – 04.09.2021 Pozvánka

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 21.02.2021

Návrhový lístok – nominačný formulár (voľby prezídium)

Zápisnica – Zasadanie parlamentu – 13.02.2021

Zasadanie parlamentu – 13.02.2021 Pozvánka

Zasadanie parlamentu – 13.02.2021 Program

Nominačný list – JS

Nominačný list – MM

Nominačný list – MS

Dotácie a príspevky

Príspevok uznanému športu 2024

MINEDU – Moduly 0722/2023

MINEDU – Moduly 0573/2022

Príspevok uznanému športu 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie – MČ Petržalka 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00785

Príspevok uznanému športu 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0151

Zmluva o poskytnutí dotácie – Moduly

Príspevok uznanému športu 2021

Priebežné čerpanie PUS 2021

Priebežné čerpanie PUS 2020

Budget a PV 2020

Účtovná závierka

Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2021/0393

Zmluva o poskytnutí dotácie – MČ Petržalka 2022

Ostatné

Parlament SAAF

Prezídium SAAF

Register FO – zverejnenie

Register hráčov – zverejnenie

Register PO – zverejnenie

Rokovací poriadok

Sponzoring

Talentovaní hráči

ISS Rozhodcovia

Usmernenie prezídia

Vzorové stanovy – klub

Zmluvy

Stanovy SAAF

Dobrovoľníci

Herný poriadok SAAF