Slovenská reprezentácia vo Flag futbale

Slovenská reprezentácia vo flag futbale čaká tento rok (2020) premiéra.
Viac informácií čoskoro!