HRAJ FLAG FUTBAL – HĽADÁME AMBASÁDOROV

HRAJ FLAG FUTBAL – HĽADÁME AMBASÁDOROV

Slovenská asociácia amerického futbalu sa blíži k záveru prípravnej fázy projektu Hraj Flag Futbal. Na rad prichádza spolupráca s klubmi ale aj nadšencami mimo klubového prostredia. V rámci rozširovania flag futbalu do regiónov hľadá SAAF sieť regionálnych ambasádorov...
Spoza stola na školské dvory a telocvične!

Spoza stola na školské dvory a telocvične!

To je predstava, ktorá nás všetkých v SAAF poháňa dopredu. HRAJ FLAG FUTBAL sa uberá tým správnym smerom a práve v tomto čase finišujú prípravy pre zaradenie flag futbalu na hodiny telesnej výchovy. Posledné informácie o projekte sa niesli v duchu pilotných hodín, na...
SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020

SMERNICA PREZÍDIA SAAF 02-2020

V nadväznosti na usmernenie k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SRč. OLP/3461/2020 zo dňa 21.04.2020 vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport, prezídium SAAF usmerňuje členské kluby SAAF vo veci organizácie tréningov pre americký futbal a...