O nás

Slovenská asociácia amerického futbalu (skr. SAAF) je riadiacim orgánom amerického futbalu na Slovensku. Organizuje všetky súťaže o titul majstra Slovenska. Venuje sa rozvoju amerického futbalu vo verziách 7 na 7, 11 na 11 a flag futbalu. Vznikla v roku 2010 spojením už neexistujúceho zväzu SZAF a SAAF. Od júla 2014 je členom Medzinárodnej federácie amerického futbalu (IFAF).

SAAF bola zriadená za účelom

– rozvoja, podpory, propagácie a organizovania amerického futbalu a SAAF; 

– organizácie a riadenia súťaží; 

– organizácie a riadenia reprezentácie a účasti na medzinárodných súťažiach; 

– výučby, školenia a rozvoja znalostí trénerov, hráčov, rozhodcov a  iných športových odborníkov; 

– vydávania pravidiel, metodických pokynov a vnútorných noriem; 

– organizovania rozhodcov a rozhodcovskej činnosti amerického futbalu na území SR;

– organizovania trénerov; 

– zabezpečenia mediálnej podpory a propagácie amerického futbalu na území SR a v zahraničí; 

– získavania prostriedkov na vlastnú činnosť a na podporu rozvoja amerického futbalu; 

– vytvárania podmienok pre kluby a podporovanie ich rozvoja; 

– zastupovania svojich členov voči iným organizáciám s rovnakým alebo obdobným predmetom činnosti; 

– zastupovania svojich členov v zahraničných organizáciách; 

– organizovania spoločenských aktivít a iných akcií súvisiacich s americkým futbalom. 

Contact / Kontakt

+421 908 868 248
info@saaf.sk

Slovenská asociácia amerického futbalu , o. z.
IČO: 30787009
Sídlo: Nevädzová 6/B, 17211/6B, 821 01 Bratislava

Zanechajte nám správu

13 + 1 =