Už niekoľko rokov v našej krajine registrujeme nárast počtu športovcov, ktorý sa venujú americkému futbalu. Tento šport sa na Slovensku rozvíja a už teraz na našom území pôsobí 6 ambicióznych klubov.

Nové vedenie Slovenskej asociácie amerického futbalu pôsobí veľmi sviežo, do tohto športu momentálne prináša nový vietor a všetko smeruje k úspešnému obrodeniu. Dočkáme sa teda športovej explózie celosvetovo obľúbeného športu?

Dobrý príklad je vidieť v okolitých krajinách, ako je napríklad susedná Česká Republika a Rakúsko. Obrovský záujem o tento šport je nie len medzi hráčmi, ale aj divákmi. Podobné smerovanie naberá aj u nás, takže sa je do budúcna rozhodne na čo tešiť.

Čo je to ale Flag Futbal? 

Je to bezkontaktná verzia amerického futbalu s jednoduchšími pravidlami a s menšou organizačnou a finančnou náročnosťou. Tento šport je vhodný pre všetky vekové kategórie a ako pre mužské, tak aj pre ženské pohlavie. Ekonomická nenáročnosť, obrovská variabilita priestoru a počtu hráčov, nízka miera fyzického kontaktu ho zaraďuje medzi športy, ktoré sú vhodné na rozvoj pohybových aktivít u detí a mládeže, budovanie správnych životných návykov a rozvoj zručností.

Slovenská asociácia amerického futbalu medzi svoje priority na najbližšie obdobie zaradila aj rozvoj a budovanie mládeže. Preto prišla s projektom, ktorý má za účel predstaviť Flag Futbal čo najvyššiemu počtu detí na základných a stredných školách. A nie len to. V rámci pilotného projektu na 6 – tich školách počas októbra a decembra zástupcovia zväzu aktívne prezentovali Flag Futbal, počas celkovo 15 – tich vyučovacích hodín zbierali cenné poznatky a skúsenosti, reakcie žiakov a učiteľov. A rozhodne mali úspech. Nový vietor na hodinách telesnej výchovy vo veľkej miere ocenili nie len žiaci, ale aj učitelia.

Cieľom tohto projektu je teda vzbudiť záujem a motivovať deti pre šport a pohyb, predstaviť Flag čo najvyššiemu počtu žiakov a učiteľov, zaradenie Flag Futbalu do procesu výučby na hodinách telesnej výchovy a vytvorenie priestoru pre nádejných hráčov aj mimo hodín telesnej výchovy. Splnenie všetkých týchto bodov bude mať za následok ozajstný prínos pre mládež, rozvoj športu a amerického futbalu ako takého v našej krajine.

Pravidelným účastníkom prezentácií a praktickej výučby flag futbalu je aj viceprezident SAAF Juraj Sopkuliak, ktorému sme položili nasledovnú otázku.

Ako sa cítiš a ako vnímaš tento projekt po tom, čo si absolvoval viacero zastávok na školách a bol si v priamom kontakte s deťmi? Ako na nich podľa teba zapôsobil Flag?

„K príprave projektu sa snažíme pristupovať zodpovedne. Z mnohých strán sme počúvali názory, že deti sa už v dnešnej dobe nechcú hýbať a jediné, čo ich zaujíma je mobil a playstation. Som rád, že toto tvrdenie sa vyvrátilo a po absolvovaní pilotného turné môžme konštatovať presný opak. Deti sa chcú hýbať a flag futbal ich baví.“

Nadšení z tejto spolupráce boli aj učitelia škôl, v ktorých sa pilotná fáza projektu uskutočnila. Toto sú ich reakcie:

,,Flag futbal je veľmi pekný dynamický šport. Čo je ale veľmi pozitívne pre školy je fakt, že je veľmi dostupný z pohľadu financií a materiálneho vybavenia.“ – Ludovit Sebeledi.

„Myslím si, že Flag futbal je vhodné zaradiť ako další netradičný šport, ktorý bude spestrením v školskej TV, nielen pre chlapcov, ale aj pre dievčatá.“

„Po neistom začiatku ukážkovej hodiny, munúta po minúte naberala na dynamike a záver hodiny zhodnotili študenti slovami: Toto chceme hrať aj nabudúce. Je to super.“

„Bola som milo prekvapená, že táto hra zaujala aj naše inkluzívne skupiny (7. a 8. ročník). Páčilo sa mi, že je to bezkontaktná hra, nenáročná na vybavenie. Tým, že nie je agresívna, môžu ju hrať aj zmiešané družstvá, čiže nemusia sa báť hrubých zásahov… Myslím si, že sa žiakom páčilo, že sa hrá so šišatou loptou (majú pocit,že hrajú akoby ragby).“ – učiteľka telesnej výchovy na ZŠ.

„Žiaci I. MPE sa pod vedením skúsených trénerov zúčastnili prezentácie a nácviku novej športovej hry – Flag Futbal. Hra zaujala rýchlosťou a obratnosťou. V nasledujúcom školskom roku chceme zaviesť túto športovú hru do hodín telesnej výchovy.“

Úspech sa meria výsledkami. Síce je to v tomto prípade beh na dlhé trate, množstvo práce, úsilia a obetovania voľného času, určite to za to stojí. Nám ostáva len dúfať, že vzbudený záujem mládež pretaví do aktívneho športovania a možno v najbližšej dobe aj u nás vyrastie veľká hviezda amerického futbalu.