Minulý týždeň sa v rámci projektu „Good Governance in Sport“ uskutočnilo stretnutie niekoľkých športových organizácií (amatérskych aj profesionálnych) zo 7 krajín EU.

Cieľom tohto projektu bolo zdieľanie najlepších postupov pri správe športových organizácií na rôznych úrovniach (európskej, národnej a regionálnej). Jeden z členov slovenskej delegácie bol viceprezident SAAF – Juraj Sopkuliak. „Tento projekt je výborným nástrojom ako diskutovať a zdieľať „best practices“ na tému správa športovej organizácie na rôznych úrovniach v rôznych štátoch EU.  Odnášam si odtiaľ mnoho zaujímavých podnetov, ktoré sa budem snažiť aplikovať do našej organizácie a posunúť tým americký futbal na Slovensku opäť o krok ďalej.“

Zdroj: SAAF / Foto: GGS