orgány saaf

dôležité kontakty

Prezídium

Prezídium

Michal Slašťan

Prezident
michal.slastan@saaf.sk
+421 908 868 248

Milan Múdry

Viceprezident
milan.mudry@saaf.sk
+421 908 772 722

Ing. Juraj Sopkuliak

Viceprezident
juraj.sopkuliak@saaf.sk
+421 915 601 609

Rada

Rada

Michal Slašťan
Milan Múdry
Ing. Juraj Sopkuliak
Ján Polák
-Neobsadene-

Komisia rozhodcov

Komisia rozhodcov

Ing. Juraj Sopkuliak – Predseda
Ján Polák – Člen
Mgr. Peter Martinček PhD. – Člen

Menované funkcie

Menované funkcie

Peter Német – Koórdinátor pre školský flag futbal – flag@saaf.sk
Peter Német – Marketingový špecialista – peter.nemet@saaf.sk

Kontrolór

Ing. Pavol Swiec – kontrolór – kontrolor@saaf.sk