Poznáme školského šampióna zručností vo flag futbale. Školské Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v upravenom formáte!

Poznáme školského šampióna zručností vo flag futbale. Školské Majstrovstvá Slovenska sa uskutočnili v upravenom formáte!

Nedá sa, nejde to, podmienky sú nepriaznivé, počkáme na ďalší rok a uvidíme. Toto sú slová, s ktorými sa jednoducho vedenie Slovenskej asociácie amerického futbalu nechcelo stotožniť, a ani nestotožnilo. Napriek veľkému počtu obmedzení vymysleli formát, v ktorom sa mohli uskutočniť Školské Majstrovstvá Slovenska zručností vo Flag Futbale.

Lazany_02 / Foto: Peter Német SAAF

Poďme ale pekne zaradom. Všetci vieme, že v týchto časoch, ktoré ovládajú opatrenia, nie je ľahké zorganizovať súťaž, alebo športové zápolenie viacerých tímov. Je to viac menej nemožné, no keď sa chce a je chuť, dá sa naozaj všetko. SAAF vyložila svoje tromfy v novembri 2020 a vymyslela formát, v ktorom sa súťaž dala uskutočniť v takej podobe, aby sa nie len že vrátil do škôl šport a pohyb, ale boli dodržané prísne opatrenia a podmienky. 

Školské majstrovstvá zručností sa uskutočnili celkovo na 5 školách a zapojilo sa presne 507 súťažiacich žiakov. Odvahu a chuť mali v ZŠ sv. Vincenta de Paul Levice, ZŠ s MŠ Lazany, ZŠ Postupimská 37 Košice, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba a ZŠ Horný Vadičov. Všetky školy s flag futbalom malú skúsenosť už mali, pretože ich zástupcovia spomedzi radov učiteľov TV sa zúčastnili seminára Základy flag futbalu, ktorý ich do tohto športu zasvätil a dáva im teda možnosť zaradenia na hodiny TV. Koronavírus však telocvične zatváral, takže neumožňoval učiteľom priblížiť ho svojim žiakom. 

Vďaka skvelej a profesionálnej spolupráci s učiteľmi, riaditeľmi a samotnými žiakmi sa zrodil formát súťaže, ktorý zohľadňoval výkony jednotlivcov v rámci družstiev. Každá trieda vytvorila samostatné družstvo, ktorého výsledky sa porovnávali s ostatnými triedami, ročníkmi a školami. Spomedzi nich sme spoznali historicky prvého Školského šampióna zručností vo Flag Futbale. S disciplínami Hod na presnosť, SNAP (rozohrávanie) na presnosť a Strhávanie flagov na čas sa najlepšie popasovali žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ s MŠ Lazany a vybojovali si teda titul školského šampióna SR. 

Príprava a priebeh súťaže však nebol jednoduchý. Neustále sa meniace opatrenia zapríčinili, že sa často museli samotné disciplíny upravovať a pozmeňovať. Prvotný formát turnajového charakteru sa po nástupe druhej vlny pandémie rozplynul a prichádzali mnohé nové úpravy, nové obmedzenia a znova ďalšie úpravy. Nakoniec však vyhral návrh troch disciplín, ktoré sú priamo späté so samotnou hrou, nie sú časovo náročné, je možné ich praktizovať s dodržiavaním bezpečných vzdialeností a aj s použitím rúšok. 

Príprava súťažného vybavenia a natáčanie inštruktážnych videí mali za úlohu čo najviac flag futbal priblížiť a zabezpečiť, aby si žiaci chvíle strávené súťažným zápolením užili čo najviac. Či sa to podarilo, už posudzujú samotní učitelia, ktorých sme sa na ich názor opýtali: 

Horný Vadičov / Foto: Peter Német SAAF

Mgr. Lukáš Kubaliak, ZŠ Horný Vadičov:

“Aj týmto spôsobom by som sa chcel hneď na začiatku poďakovať organizácií SAAF, že aj v ťažkej situácií aká nastala, sa podarilo uskutočniť niečo tak zábavné a tak originálne ako súťaž v určitých disciplínach z flag futbalu. 

Súťaž, ktorú organizácia naplánovala bola už od počiatku na dobrej komunikačnej úrovni, keďže boli zodpovedané všetky potrebné otázky, nezaznamenal som žiaden problém. Jediná prekážka z našej strany boli asi vyhliadky na uskutočnenie daného podujatia a to v interiéri školy, preto som dúfal, že počasie v „deň D“ bude fajn a veru aj bolo. Od úplného rána nás privítalo slniečko a vcelku príjemné teploty. 

Chalani už deň pred podujatím spolu komunikovali o tom kedy prídu, koľko času bude trvať rozloženie, takže sme to mali všetko na jednotku dohodnuté. Čo pokladám za maximálnu spokojnosť bola spolupráca aj v samotných disciplínach, kedy som nemusel zaťažovať pedagogický zbor a ja ako telocvikár s Petrom a Michalom z asociácie sme to zvládli rýchlo v plnom nasadení bez úrazu a s veľkým odhodlaním spestriť výnimočný deň v týchto ťažkých chvíľach deťom, ktoré boli vo vytržení a veľmi nadšené, že môžu behať, hádzať a súperiť s ostatnými školami na Slovensku. Samotný pedagogický zbor, ktorý mi odovzdával spätnú väzbu mal pozitívne odozvy, preto to hodnotím ako dobrú skúsenosť a prajem ešte veľa dobrej práce a verím, že aj v ďalšej spolupráci.”

Ing. Jana Oršulová, Základná škola s materskou školou Lazany:

“Ďakujeme za skvelú možnosť žiakov zapojiť do súťaže, v tejto dobe, kedy pohyb v školskom prostredí je obmedzený. Zabezpečenie celého priebehu od organizacie až po samotnú realizáciu bolo zvládnuté výborne. Coach Team bol pre nás nápomocný a žiaci si to skutočne užili. Dôkazom je ich výsledok s obsadením troch prvých miest.

Môžem konštatovať, že naši žiaci sa stotožňujú s heslom Flag futbalu: Máme chuť víťaziť !!! Veľmi sa potešili získanej sade pomôcok pre túto športovú hru a ich radostný pokrik o víťazstve len podčiarkuje radosť z hry. Ešte raz ďakujeme.”

Mgr. Martina Kopálová, ZŠ s MŠ Kamenná Poruba:

„Súťaž sa nám veľmi páčila. Aj napriek rannému meškaniu sme všetko stihli, organizácia aj priebeh súťaže následne prebiehal plynule a hladko. Tejto akcii sa žiaci veľmi tešili! V tejto korona dobe to bola príjemná zmena nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Radi sa zapojíme aj do ostatných aktivít a súťaží, ktoré budete organizovať.“

Mgr. Lukáš Hricko, ZŠ Postupimská 37, Košice:

„Žiaci si skvelo zasúťažili a zašportovali. S týmto netradičným športom sa doteraz nestretli a tak ich nadšenie bolo ešte väčšie. Sme radi, že sme sa zúčastnili takejto skvelej súťaže a veríme, že nebola posledná a čoskoro si zasúťažíme opäť. Športu zdar.“
Zdroj: @SAAF 2020 / Autor Peter Német / Zdroj foto: Peter Német SAAF

Manuál pre učiteľov TV, športu a trénerov je pripravený. Dostane sa k nemu každý učiteľ so záujmom o FLAG FUTBAL!

Manuál pre učiteľov TV, športu a trénerov je pripravený. Dostane sa k nemu každý učiteľ so záujmom o FLAG FUTBAL!

Je to krásny šport. Je rýchly, je taktický a dynamický. V prostredí škôl je to niečo úplne nové, deti aj učitelia ho milujú. Prináša nový vietor na hodiny telesnej výchovy, ktorý je podľa veľkého množstva zainteresovaných ľudí už veľmi potrebný.

Slovenská asociácia amerického futbalu od prvej myšlienky o prerazenie v školskom prostredí prešla dlhú vzdialenosť. Hodiny a hodiny práce na projekte s názvom HRAJ FLAG FUTBAL prináša výsledky. Absolvovanie pilotných hodín v Bratislave, vychytávanie chybičiek, prispôsobovanie školskému prostrediu, natáčanie vzorových videí pre uľahčenie výučby sú už za nami. Ďalším krokom bolo vytvorenie príručky pre učiteľov telesnej výchovy a športu, trénerov.

Titulná strana – Príručka pre učiteľov

Príručka je už na svete a je k dispozícii každému, kto má záujem. Na to, aby učiteľ mohol na svojej škole flag futbal vyučovať, musí absolvovať seminár Základy Flag Futbalu. Slovensko je veľká krajina, a preto sa SAAF rozhodla priblížiť miesto konania seminárov do regiónov prostredníctvom svojich regionálnych ambasádorov. Ich zoznam a pôsobnosť zverejníme už o pár dní.

Po absolvovaní semináru Základy Flag Futbalu je učiteľ schopný plnohodnotne využiť 6-10 hodín TV. Na hodinách nejde len o hranie. Flag futbal prináša kombináciu športových aktivít a zručností, ktoré rozvíjajú pohybovú stránku, rýchlosť, dynamiku, či rozvoj taktického myslenia. Všetko sú to zručnosti a dovednosti, ktoré sú prísľubom pre upevňovanie zdravia, zlepšenie fyzickej kondície, zvyšovanie záujmu o šport. V neposlednom rade je to zlepšovanie či utužovanie vzťahov a inklúzia. Flag futbal je šport, ktorý je vhodný pre chlapcov aj dievčatá bez ohľadu na stavbu tela, vek, či sociálne zaradenie.

Viac informácii o samotnom projekte a o možnosti prihlásenia nájdete na stránkach SAAF. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať mailom na flag@saaf.sk. Radi Vám poskytneme bližšie informácie.

1. seminár Základy flag futbalu - NTC Bratislava / Foto: telocvikári.sk
1. seminár Základy flag futbalu – NTC Bratislava / Foto: telocvikári.sk

Neprehliadnite naše krátke animované video, ktoré Vám za 100 sekúnd zábavnou formou priblíži flag futbal, jeho pravidlá a priebeh hry.

Zdroj: SAAF 2020 / Foto: telocvikári.sk

V jednoduchosti je krása. Animované video Vás prevedie svetom flag futbalu za 100 sekúnd.

V jednoduchosti je krása. Animované video Vás prevedie svetom flag futbalu za 100 sekúnd.

Viete, aké sú pravidlá amerického futbalu, alebo u nás stále populárnejšieho flag futbalu? Ak nie, ste na správnom mieste!

Len 100 sekúnd. Presne toľko trvá krátke, zábavné a náučné animované video, ktoré Vás veselou formou prevedie svetom flag futbalu. Naučí Vás základné pravidlá a štandardy, vysvetlí priebeh hry a priblíži, prečo je flag každým dňom viac populárnejší.

O flag futbal v našej krajine rastie záujem a preto sa môžete tešiť už teraz. V mesiaci august sledujte náš facebook a instagram profil, kde budeme 2 x do týždňa približovať náš projekt HRAJ FLAG FUTBAL. A nezabúdajte, od septembra sme pripravení priniesť nový vietor na školské dvory a do telocviční. #MámeChuťVíťaziť

Zdroj: @SAAF 2020

Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

Odporúčanie ohľadne športovej činnosti

S ohľadom na súčasnú situáciu, bol oslovený Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o usmernenie pri
výkone športovej činnosti, ako aj výkladom verejných vyhlášok a opatrení vydaných Úradom verejného
zdravotníctva . Touto cestou Vás chceme informovať o zodpovedaných otázkach odborom epidemiológie, Úradu
verejného zdravotníctva SR ako aj o odporúčanom postupe pri športovej príprave talentovanej mládeže a športovej
reprezentácie.


Úradu verejného zdravotníctva SR boli položené nasledovné otázky:
Otázka č. 1: Športové kluby vykonávajú športovú prípravu športových reprezentantov Slovenskej republiky podľa §
29 Zákona o športe a talentovanej mládeže podľa § 4 ods. 5 Zákona o športe v kolektívnych a individuálnych
športoch, môžu aj v súčasnej dobe vykonávať aj naďalej prípravu týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: Príprava v individuálnych športoch áno, v kolektívnych nie.


Otázka č. 2: Aké nevyhnutné opatrenia musí športový klub vykonať, aby mohol uskutočňovať športovú prípravu
týchto športovcov?
Odpoveď UVZ: V prípade prípravy jednotlivcov v uzavretých priestoroch – časté vetranie, zvýšená frekvencia
dezinfekcie plôch a povrchov. Nepripustiť športovca prejavujúceho známky ochorenia (nielen COVID-19) k tréningu.
V prípade uzavretých priestorov odporúčame postupovať primerane podľa prílohy č. 4 k vyhláške
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.


Otázka č. 3: V prípade, ak k výkonu športovej prípravy talentovaného športovca a športového reprezentanta je
nevyhnutná športová infraštruktúra podľa § 3 písm. o) Zákona o športe , ktorá je súčasne aj prevádzkarňou, môže
prevádzkovateľ takejto športovej infraštruktúry poskytnúť športovú infraštruktúru na športovú prípravu športovému
reprezentantovi, talentovanému športovcovi a ich realizačným tímom?
Odpoveď UVZ: Pre individuálne športy


Otázka č. 4: Aké športové podujatie sa považuje za „hromadné“?
Odpoveď UVZ: Hromadnými podujatiami športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy sú napríklad divadelné,
filmové, audiovizuálne predstavenia, výstavy, koncerty, diskotéky, športové podujatia, sväté omše, plesy, svadby a
iné hromadné podujatia. Nie je možné, aby Úrad verejného zdravotníctva SR presne vymedzil názvy hromadných
podujatí, nakoľko opomenutím niektorého typu hromadného podujatia by vytvoril mylnú predstavu, že sa uvedené
opatrenie naň nevzťahuje. Rovnako ani počet osôb, na ktoré sa uvedené opatrenie zákazu hromadných podujatí
vzťahuje, nie je možné z odborného hľadiska vymedziť presným číslom, nakoľko nie je možné všeobecne
špecifikovať aké osoby sa podujatia zúčastňujú (stav ich imunity, vek, rizikové faktory), aké sú priestorové a
technické podmienky daných priestorov (typ vetrania, prístupové cesty), vzdialenosť osôb od seba, frekvencia a intenzita pohybu osôb v priestore, typy povrchov a ich dezinfikovateľnosť. Dôležitá je aj aktuálna epidemiologická
situácia v konkrétnej lokalite a mnohé ďalšie faktory.


Otázka č. 5: Spadá pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe v plnom rozsahu pod pojem
„telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ?
Odpoveď UVZ: Pojem „športová infraštruktúra“ podľa § 3 písm. o) Zákona o športe spadá v plnom rozsahu pod
pojem „telovýchovno-športové zariadenie“ podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Športovú prípravu talentovanej mládeže a reprezentácie Slovenskej republiky v individuálnych športoch
a kolektívnych športoch odporúčame upraviť prostredníctvom individuálnych plánov prípravy tak, aby bol
minimalizovaný sociálny kontakt.


Každá športová organizácia je povinná sa súčasne riadiť vyhláškami a opatreniami vydanými Úradom verejného
zdravotníctva SR. Do dnešného dňa boli vydané nasledovné opatrenia:

 • Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku
  a šíreniu prenosného ochorenia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
  a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo
  OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Rozhodnutie_zakaz_navstev_nemocnice.pdf

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
  2567/2020 zo dňa 12.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_karantena.pdf

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
  2576/2020 zo dňa 12.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Opatrenie_UVZSR_pri_ohrozeni_verejneho_zdravia_12.03.2020_prevadzky.pdf

 • Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným
  koronavírusom SARS-CoV-2 zo dňa 13.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/
Usmernenie_hlavneho_hygienika_Slovenskej_republiky__COVID-19_4-aktualizacia_13_3_2020.pdf

 • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/
  2596/2020 zo dňa 16.3.2020

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/zmena_a_doplnenie_opatrenia_HH_SR_16_03.pdf

Súčasne je nevyhnutné sa riadiť rozhodnutiami krízových štábov jednotlivých miest a obcí, kde je športová činnosť
vykonávaná.
Ohľadne otestovania športovcov a trénerom na COVID-19, ktorý boli na tréningových pobytoch v Austrálii,
Spojených arabských emirátoch, Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Fínsku, Nórsku a pod. platia
nasledovné pravidlá:

 • Každá osoba, ktorá sa vrátila zo zahraničia musí podstúpiť 14 dňovú karanténu buď doma, alebo v
  zariadeniach MV.
 • Počas karantény, ak sa u každej osoby objavia príznaky ochorenia, ako je zvýšená teplota, kašeľ,
  dýchavičnosť atď. vtedy musí osoba z domu kontaktovať svojho lekára a ten mu vysvetlí akým spôsobom
  bude testovaný.
 • Osoby, ktoré sa nachádzajú v karanténe MV, sú poučené ako majú postupovať.
 • Výnimka sa nevzťahuje ani na onkologického pacienta

Presné informácie ako postupovať sú uvedené na webovom prepojení https://www.korona.gov.sk/odporucania-pre-
domacu-karantenu/.

Súčasne boli vypracované infografiky MH SR – Odborným garantom Národných projektov: ŠDTP, PpVP, Zdravie a
migrácia Odbor ŠPDTP/ Dept. of SOPs and Preventive, Diagnostic and Therapeutical Guidelines Sekcia Zdravia/
Section of Health MZ SR uvedené na webovom prepojení https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Good Governance in Sport s účasťou SAAF

Good Governance in Sport s účasťou SAAF

Minulý týždeň sa v rámci projektu „Good Governance in Sport“ uskutočnilo stretnutie niekoľkých športových organizácií (amatérskych aj profesionálnych) zo 7 krajín EU.

Cieľom tohto projektu bolo zdieľanie najlepších postupov pri správe športových organizácií na rôznych úrovniach (európskej, národnej a regionálnej). Jeden z členov slovenskej delegácie bol viceprezident SAAF – Juraj Sopkuliak. „Tento projekt je výborným nástrojom ako diskutovať a zdieľať „best practices“ na tému správa športovej organizácie na rôznych úrovniach v rôznych štátoch EU.  Odnášam si odtiaľ mnoho zaujímavých podnetov, ktoré sa budem snažiť aplikovať do našej organizácie a posunúť tým americký futbal na Slovensku opäť o krok ďalej.“

Zdroj: SAAF / Foto: GGS