Vďaka projektu MODULY bude flag futbal na školách ešte dostupnejší. Cieľom je oživiť a skvalitniť hodiny telesnej výchovy.

Mnohí si zo svojich školských čias pamätáme telesnú výchovu len ako striedanie futbalu, cezpoľného behu, skákania cez kozu a atletických disciplín. SAAF v spolupráci s MŠVVŠ v rámci pilotného projektu MODULY ponúkajú možnosť využiť priestor 6 vyučovacích hodín TV a zaradiť HRAJ FLAG FUTBAL ako príjemné spestrenie a obohatenie vyučovacieho procesu.

Počas celého školského roka regionálni ambasádori pôsobiaci v Bratislave, Žiline, Košiciach, Nitre a v Prievidzi predstavujú tento nenáročný, zábavný a nový šport žiakom 2. – 4. ročníka ZŠ. Záujem je veľký. Len počas prvého mesiaca pôsobenia ambasádorov na školách sa do projektu zapojilo viac ako 500 žiakov.

Čo prináša flag futbal?

  • Atraktívna, nová a zábavná hra
  • Variabilita pohlaví, veku, počtu hráčov, hracej plochy
  • Nenáročný na vybavenie
  • Rozvoj pohybových schopností
  • Jednoduché pravidlá
  • Bezkontaktnosť a bezpečnosť
  • Nízke náklady na prípadné ďalšie pokračovanie

CIEĽ MODULOV

Školský šport je projekt Ministerstva školstva, ktorého súčasťou je aj projekt MODULY. Skolskysport.sk o projekte píše: „Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času.“Cieľom prvej fázy je prepojiť aktivitu na hodinách telesnej výchovy s prácou športových zväzov a klubov, čo zabezpečujú práve lokálni ambasádori.

„Školy sa nemusia nikam prihlasovať, ani nahlasovať svoj záujem. Budú oslovované v rámci možností a kapacít poskytovateľov“ ďalej uvádza skolskysport.sk

Viac informácií o projekte na https://skolskysport.sk/moduly/www.saaf.sk

Autor Kristián Beňuška