Slovenská asociácia amerického futbalu sa blíži k záveru prípravnej fázy projektu Hraj Flag Futbal. Na rad prichádza spolupráca s klubmi ale aj nadšencami mimo klubového prostredia.

V rámci rozširovania flag futbalu do regiónov hľadá SAAF sieť regionálnych ambasádorov pre projekt Hraj Flag futbal. Preto, ako súčasť prvej línie, boli oslovené práve kluby. Ich úlohou je osloviť potencionálnych uchádzačov z radov hráčov / funkcionárov. V záujme spolupráce nás však môžu kontaktovať aj záujemcovia z externého prostredia, ktorí majú záujem prispieť k rozvoju športu a flag futbalu na Slovensku na adresu info@saaf.sk.

Náplň práce regionálneho ambasádora:

  • odborné konzultácie pre začínajúcich trénerov flag futbalu (učitelia TV)
  • organizovanie školení pre učiteľov a trénerov v regióne podľa metodiky SAAF
  • spolupráca pri tvorbe marketingových výstupov
  • spolupráca s projektovým manažérom Hraj Flag Futbal

Hľadajú sa dobrovoľníci a nadšenci so záujmom o budovanie a rozvoj športu na Slovensku. V prvotnej fáze je rozvoj projektu zameraný na školské prostredie, v budúcnosti však môžu kluby získať mnoho hráčov či fanúšikov práve z tohto prostredia.

Ak vás táto ponuka zaujala a chcete sa aktívne podieľať na rozvoji flag futbalu vo vašom regióne, tak nás kontaktujte emailom na info@saaf.sk.

Zdroj: SAAF