To je predstava, ktorá nás všetkých v SAAF poháňa dopredu. HRAJ FLAG FUTBAL sa uberá tým správnym smerom a práve v tomto čase finišujú prípravy pre zaradenie flag futbalu na hodiny telesnej výchovy.

Posledné informácie o projekte sa niesli v duchu pilotných hodín, na ktorých tím SAAF zbieral poznatky a skúsenosti. Tam však cesta nekončí. Postupom času, aj v období zavedených opatrení, sme pilne pracovali spoza stola, aby bolo všetko pripravené pre vstup flag futbalu na školskú športovú scénu.

Čo nám prinesie projekt HRAJ FLAG FUTBAL?

  • rozšírenie povedomia o americkom futbale
  • zaradenie flag futbalu do vyučovacieho procesu TV
  • kvalitne spracovaná a jednoduchá metodika pre učiteľov TV
  • video inštruktáže
  • materiálna podpora zo strany asociácie (flagy, lopty a dresy)
  • podpora odbornej verejnosti (klubov) na lokálnej úrovni
  • školské flag súťaže
  • flag Kempy
  • novú a zaujímavú pohybovú aktivitu
  • spestrenie vyučovacieho procesu

Zdroj: SAAF