Flag futbal je nekontaktná verzia amerického futbalu, ktorého najväčšia výhoda oproti tackle futbalu je jeho nenáročnosť a variabilita. Vďaka týmto vlastnostiam má všetky predpoklady stať sa súčasťou telesnej výchovy a športu na školách. V SAAF si uvedomujeme potenciál flag futbalu ako samostatnej disciplíny ale aj ako vstupnej brány do sveta tackle futbalu.

ZŠ Marcelyho, Bratislava

Na základe týchto poznatkov sa SAAF rozhodla pripraviť projekt, kde sa bude snažiť presadiť flag futbal na školách v rôznych slovenských regiónoch. Prvým krokom bolo nadviazanie spolupráce s FTVŠ UK, kde sa nám podarilo presadiť flag futbal do osnov a študenti si ho budú môcť od letného semestra vybrať ako voliteľný predmet. Zároveň sme tým dosiahli, že tak významná inštitúcia ako je FTVŠ UK uznala flag futbal ako šport vhodný pre školské prostredie.  

V ďalšom kroku bude nasledovať vypracovanie metodiky pre výučbu na školách rôzneho typu (ZŠ, SŠ, VŠ). Do konca roka prebehne testovanie metodiky na vybraných školách v Bratislave a Zvolene.

V neskorších fázach projektu počítame s rozšírením do viacerých miest po Slovensku, čo vo finále vyústi až do organizácie školských súťaži.

Veríme, že tento projekt bude mať pozitívnu odozvu a pomôže k rozvoju amerického futbalu na Slovensku.