Zmena vo vedení SAAF

Zmena vo vedení SAAF

Dňa 4. 9. 2019 o 18:00 h sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Parlamentu SAAF.

Nakoľko Jánovi Polákovi a Jurajovi Sopkuliakovi vypršalo funkčné obdobie, jediným bodom programu bola voľba prezídia SAAF. Prítomní členovia jednohlasne zvolili na post prezidenta SAAF Michala Slaštana, na post 1. viceprezidenta bol opätovne zvolený Juraj Sopkuliak a na post 2. viceprezidenta doterajší marketingový manažér SAAF Milan Múdry. 

V štruktúrach SAAF sa po piatich rokoch rozhodol nepokračovať Ján Polák a jeho ďalšie kroky povedú do vedenia Žilina Warriors. „Chcel by som sa poďakovať za 5 rokov spolupráce svojim kolegom. Myslím si, že spoločne sa nám podarilo organizačnú úroveň amerického futbalu a SAAF posunúť na vyššiu a lepšiu úroveň. Myslím, že náš šport čaká ešte veľa tvrdej a ťažkej práce, no novozvolené vedenie má v tomto smere moju absolútnu dôveru. Verím, že všetci spoločnými silami vrátane všetkých klubov úroveň amerického futbalu pozdvihneme opäť o kúsok vyššie,“ skonštatoval odchádzajúci prezident SAAF Ján Polák.

Nasledujúce riadky budú venované všetkým členom Slovenského amerického futbalu, pretože majú stanovených veľa cieľov, čo znamená aj veľa práce, či už na asociačnej, tak na klubovej úrovni.

Vedenie SAAF si ako prioritu na ďalšie obdobie zaumienili pomôcť fungujúcim tímom napredovať a pripraviť pôdu pre potenciálne nové kluby. Všetci sa zhodli na tom, že mládež je naša budúcnosť, preto je dôležité vytvárať pre nich nespočetné možnosti, aktivity a súťaže, do ktorých sa môžu zapojiť.

Medzi ďalšie body, ktoré chce SAAF splniť je zameranie sa na činnosti, ktoré smerujú k širšej dostupnosti tohto športu pre verejnosť – tak, aby sa americký futbal a flag stali naozaj športom bez rozdielu pre každého. Aktuálne oslovujeme a snažíme sa vytvoriť nový tím ľudí, ktorí svojou novou energiou a entuziazmom umožnia splniť tieto neľahké ciele, na ktoré sa treba pozerať z dlhodobého a nie z krátkodobého hľadiska, pretože merateľné výsledky budú viditeľné až po určitom čase. 

Týmto by sme chceli poďakovať Jankovi Polákovi, ktorý túto funkciu zastával ostatné volebné obdobia, za skvele vykonanú prácu, započatie novej éry amerického futbalu a postaveniu silných pilierov pre ďalšie pokračovanie a rozvoj tohto športu na Slovensku.

Zdroj: SAAF