Flag v parku
Play and learn seminar

FLAG V PARKU
Play and learn seminar
 

Pozor zmena: Predpoveď počasia nie je pozitívna. Pre zabezpečenie pohodlia je seminár presunutý. Nové miesto konania: Národné tenisové centrum, príkopova 6, Bratislava. 

Program:
9:45   – Stretnutie na recepcii NTC
10:00 – Začiatok seminára
12:00 – Predpokladaný koniec

Vážení učitelia telesnej výchovy a športu, ďakujeme Vám za Váš prejavený záujem o Play and learn seminar FLAG V PARKU. 

O čo ide?

Seminár je určený pre učiteľov telesnej výchovy a učiteľov 1. stupňa, ktorý majú záujem o zlepšenie a spestrenie vyučovania na hodinách telesnej výchovy. Ide o pilotný projekt z dielne Slovenskej asociácie amerického futbalu (SAAF), ktorý nesie názov HRAJ FLAG FUTBAL. Jeho cieľom je prezentácia flag futbalu, zvýšenie povedomia o tomto športe, motivácia k pohybu, prínos pre školy vo forme zaradenia nového, bezkontaktného a zaujímavého netradičného športu na hodinách telesnej výchovy. 

Čo potrebujem, aby som sa mohol/la zúčastniť?

Pre zúčastnenie na prvom seminári je potrebné iba zaslať Vaše kontaktné údaje na adresu flag@saaf.sk (meno, e-mail a školu, ktorú budete zastupovať). Upozorňujeme, že pre prvý seminár, ktorý sa koná 10. 06. 2020 v Sade Janka Kráľa v Bratisleve, je obmedzený na 10 osôb. Registráciu je potrebné vykonať najneskôr do 08. 06. 2020 do 18:00 hod. V odpovedi Vám následne zašleme potvrdenie o zaradení do seminára. Registrácia a účasť sú bezplatné.

Čo sa dozviem?

Účelom semináru je sprostredkovať všetky dôležité informácie ohľadom projektu Hraj Flag Futbal. Dozviete sa čo je to flag futbal, základné pravidlá a princípy hry, prečo je pre Vás a Vašu školu zaujímavý flag futbal. Získate prístup a informácie o videách, ktoré sme v pilotnom projekte pripravili pre učiteľov a trénerov. Obsahujú informácie, základné cvičenia, herné situácie, kombinácie a zobrazenia, ktoré Vám pomôžu využiť viac ako 6 vyučovacích hodín naplno. 

Čo získam zapojením sa?

Zapojením a zúčastnením sa na seminári získate Certifikát o absolvovaní od SAAF. Po začlenení flag futbalu do hodín TV na Vašej škole aj účasť na turnajoch a súťažiach zručností organizovaných SAAF počas budúceho školského roka. Zároveň každý účastník získa prístup k videám a manuálu, ktoré sú potrebné pre plnohodnotné využitie a začlenenie flag futbalu do vyučovacieho procesu.

Bližšie informácie

Seminár trvá približne 2 hodiny a bude sa natáčať kamerou pre potreby SAAF (vytvorenie vzorového videa pre ambasádorov školiacich v iných regiónoch).