adress

Revolučná 3289/1
01001 Žilina
Slovak Republic

headquaters

Prezident

Ján Polák

e-mail: info@saaf.sk

Viceprezident, predseda Komisie rozhodcov

Juraj Sopkuliak

e-mail: juraj.sopkuliak@saaf.sk

Marketing, reprezentácia

Milan Múdry

e-mail: milan.mudry@saaf.sk

Generálny sekretár

Martin Bíleš

e-mail: sekretar@saaf.sk