• súťaže: SFL, SFL7
  • telefón: 0949 204 879
  • e-mail: zilina.warriors@gmail.com
  • kontaktná osoba: Samuel Jurek (Predseda)