• súťaže: SFL
  • www: www.patriots.sk
  • telefón: 0949 716 127
  • e-mail: info@patriots.sk
  • kontaktná osoba: Tomáš Novák