Vyúčtovanie použitých prostriedkov z dotácie Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu na rok 2016. 

 

 

Výška dotácie na rok 2016: 10 000 €

Vyúčtovanie:

download.saaf.sk/docs/saaf/Vyuctovanie2016-V2-SAAF_12_2016.xls

 

2016 - Priebežné čerpanie dotácie

link: PriebezneCerpanieDotacie.xls