Slovenská asociácia amerického futbalu (SAAF) je riadiacim orgánom amerického futbalu na Slovensku. Organizuje súťaže o titul majstra Slovenska. Jej cieľom je rozvoj amerického futbalu vo verziách tackle football (7vs7, 11vs11), flag football a cheerleading. Vznikla v roku 2010 zlúčením už neexistujúceho zväzu SZAF a SAAF. Od júla 2014 je riadnym členom Medzinárodnej federácie amerického futbalu (IFAF).

Adresa:

Slovenská asociácia amerického futbalu
Revolučná 3289/1
010 01 Žilina
IČO: 30787009
Bankové spojenie: ČSOB: 4020954045/7500, IBAN: SK707500000004020954045, BIC: CEKOSKBX 

 

Web: www.saaf.sk

Facebook: www.facebook.com/American.football.in.Slovakia

E-mail: info@saaf.sk

 

Prezident: Ján Polák (jan.polak@saaf.sk) / +421 904 984 419

Viceprezident: Juraj Sopkuliak (juraj.sopkuliak@saaf.sk) +421 915 601 609

Viceprezident: Michal Slašťan +421 908 868 248

Marketingový manažér: Milan Múdry (milan.mudry@saaf.sk) / +421 908 772 722

Generálny sekretár: Martin Bíleš (sekretar@saaf.sk) / +421 902 169 083

Predseda Komisie rozhodcov: Juraj Sopkuliak (officials@saaf.sk)

 

SAAF Stanovy (13. októbra 2016) / PDF