Vyúčtovanie použitých prostriedkov z dotácie Ministerstva školstva, výskumu, vedy a športu na rok 2017.

Výška dotácie na rok 2017: 9 000 €

Vyúčtovanie:

download.saaf.sk/docs/saaf/2017-PriebezneCerpanieVyuctovanie-V2%20-10.xls