V poslednej dobe sme zaznamenali zvýšený zaujem časti verejnosti o národný tím a jeho smerovanie. Z tohto dôvodu sme si pre Vás prichystali článok, kde sa budeme snažiť na niektoré v stručnosti odpovedať.

Výsledok zápasu je určite nelichotivý a  veľa ľudí si položí otazku: „Načo toto bolo dobré?“. Preto by som to rád objasnil. Začal by som úlohou národného tímu. Národný tím je výborný prostriedok ako pomocou medzinárodného porovnania (bez účasti zahraničných importov) určiť, ako dobre vieme vychovávať hráčov. Je dôležité pre hráčov, aby videli aká je rýchlosť, síla a technika amatérskych hráčov v zahraničí. Hráči si musia uvedomiť, akí dobrí môžu byť v amatérskych podmienkach a že to nedosiahnu s priemernou účasťou 4 tréningy za mesiac (to môže stačiť na to, aby podali priemerný výkon v SFL ale nie na víťazstvo v Three Nations Cupe). 

Kto je a aká je úloha Maxa Sommera? Max je ofenzívny koordinátor najúspešnejšieho národného tímu v Európe - U19 rakúsky národný tím. Je excelentný footballový odborník so skúsenosťami s výchovou hračov, trénerov a budovaním tímu a organizácie ako celku. Jeho úlohou je nastaviť odbornú prípravu trénerského staffu a hráčov a zaroveň zvýšiť úroveň organizácie narodného programu. V skratke, má sa postarať, aby slovenská reprezentácia fungovala tak dobre ako tá rakúska. Preto nazvať ho „iba“ trénerom nie je dostatočné. Podobu národného tímu riešime v horizonte rokov, nie týždňov ako by sa mohlo niekomu zdať. Pre tento rok je pre nás najdôležitejšie identifikovať a zastabilizovať trénersky staff a hráčov s reprezentačným potenciálom. Je nemožné nastaviť udržatelný koncept rozvoja národného tímu, ak sa nám neustále mení trénerský personál (pozn. Jammie Sutton ma v plane byť na Slovensku minimalne 3 roky) 

Sú slovenskí tréneri schopní pripraviť národný tím tak aby bol schopný konkurovať? V počiatočnej fáze odbornú prípravu zastrešujú hlavne zahraniční tréneri. Ale určite to nie je model, ktorý chceme nastaviť do budúcna. Po prvom kroku, v ktorom zastabilizujeme coaching staff (prípadne ešte rozšírime) budú tréneri (ale aj hráči) pracovať počas celého roka. SAAF v spolupráci s Maxom pracujú na koncepte rozvoja trénerov a hráčov, školeniach s ďalšími odborníkmi, možnosťi stáže v rakúskom národnom tíme atď. Zároveň si všetky tieto cenné skúsenosti zoberú tréneri do svojich domácich tímov, kde sa ich budú snažiť implementovať a zároveň rozvijať potenciál, ktorí nepochybne slovenskí hráči a tréneri majú (zároveň by im v tom mal pomôcť aj tlak od hráčov z národného tímu, ktorí budú vedieť, kde sú ich limity a kam by sa mal ich lokálny futbalový program uberať). 

Naozaj sa SAAF na všetko len prizerá a nič nerobí? V SAAF si uvedomujeme, že všetky naše procesy nie su ideálne, ale určite pracujeme na odstránení chýb. Asociácia, mimo iného, celý rok 2018 pracuje na vývoji interného komunikačného systému, pre hráčov-trénerov-vedenie tímov-SAAF.  Toto by malo v budúcnosti odstrániť nedostatočnú a neskorú informovanosť hráčov. Keďže do tejto chvile SAAF nedisponovala priamym komunikačným kanálom s hráčmi, tento prostriedok bude veľkým krokom vpred a nie len v oblasti komunikacie (ale o tom, až ked bude vyvoj ukončený). Veľmi cenné rady ohľadom organizácie nám poskytuje Max Sommer, s jeho pomocou sme už odstranili mnoho nedostatkov a pracujeme na ďalších. Naším cieľom je to, aby tréneri trénovali a hráči hrali a na všetko ostatné je tu SAAF. V neposlednom rade je tu finančná stránka. Futbalový program na takejto úrovni, ktorý má fungovať celoročne (nie iba v august/september) je veľmi drahá záležitosť. Pohybujeme sa v 4 až 5 ciferných číslach, toto všetko nie je ľahke zabezpečiť. 

Načo je teda ten Three Nations Cup dobrý? Ak má byť dlhodobá príprava úspešná, musíme vedieť v predstihu kedy a s kým budeme hrať ďalší zápas. Pripravovať sa na zápas a nevedieť či vôbec a kedy sa bude hrať, dozvedieť sa to 2-3 mesiace dopredu a narýchlo zorganizovať kempy, je cesta ktorá vylučuje akukoľvek dlhodobú prácu s tímom. Takto slovenský národný tím nemôže rásť a pomýšlať na úspech. Three Nations Cup je dlhodobá spolupráca susedných štátov, ktorá slúži na rozvoj ich národných programov a prípravu na medzinárodné turnaje, ktoré sa počítaju do medzinárodného rankingu. V skratke to znamená, čím vyššie vo svetovom rebríčku, tým viac peňazí do slovenského futbalu a to je ta najväčšia hybná sila rozvoja. 

Prečo seniori áno a U19 nie? Na U-19 program sme sa určite nevykašľali, ale o tom viac až po SFL U19. 

Zámerne som sa nevenoval marketingovej ani finančnej stránke národného tímu, to by vyšlo na ďalší článok. Ale iba veľmi zjednodušene, žiadny iny „produkt“ nemá taku marketingovú silu ako zápas národného tímu. Verím, že dobre nastavený a úspešný model reprezentacie je schopný sa sám financovať a v prípade úspechu nepriamo priniesť do slovenského futbalu viac peňazí na rozvoj. 

Posledné vety by som chcel venovať hráčom, ktorí v súčasnoti obliekajú národný dres. Chcem sa Vám poďakovať, viem, že pred vami sa nachádza ťažká výzva, ktorej ste sa nezľakli a bojujete. Keď si nabudúce oblečiete národný dres tak chcem, aby ste si uvedomili, že nebojujete len za čísla na scoreboarde, bojujete za budúcnosť slovenského footballu, verím, že prave vy položíte pevné základy budúceho silného národného tímu. Slovensko môže byť na Vás hrdé. 

Prezídium SAAF