Úspešný juniorsky program je nevyhnutnou súčasťou plynulého rozvoja každého športu, americký futbal nevynímajúc. Jeho podoba nám napovedá, ako bude vyzerať seniorsky program o niekoľko rokov. V týchto dňoch SAAF vyzvala tímy na podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na prípravu a rozvoj juniorského tackle a juniorského flag tímu. Tento krok vyplýva zo zámeru asociácie, ktorý bol prezentovaný prezídiom na januárovom zasadaní a priamo nadväzuje na kroky, ktoré boli podstúpené s finančnou a organizačnou podporou SAAF v minulom roku.

V prípravnej fáze potrebovala asociácia nastaviť podmienky pre rozvoj juniorského programu, kde kľúčovým faktorom bolo poskytnutie základného a jednotného vzdelania trénerov vo všetkých kluboch, dosiahnuté certifikáty sú v súlade s platnou legislatívou SR, čo je nevyhnutné pre právnu ochranu tímov v tak citlivej oblasti, ako je príprava mládeže. Nemenej dôležitou úlohou bola analýza reálneho stavu počtu juniorov na Slovensku, na čo nám poslúžil národný juniorský tím SR, ktorý sa sformoval prvýkrát v histórií a o jeho sile vypovedá dosiahnuté víťazstvo v Maďarsku. Po tejto úvodnej fáze môže asociácia pristúpiť k samotnej priamej podpore juniorských programov v konkrétnych tímoch. SAAF po niekoľkomesačných byrokratických a administratívnych prípravách pristúpila k prvému kroku a tým je vypísanie výzvy určenej priamo pre kluby, kde alokuje 5000 € na priamu podporu juniorských tímov. Už teraz môžeme prezradiť, že to nebude posledná výzva tohto charakteru a okrem juniorskej ligy, ktorej náklady budú plne v réžii SAAF, bude zverejnené aj druhé kolo výzvy, kde budú alokované ďalšie finančne prostriedky určené na rozvoj juniorského programu.

„Malý počet klubov, ktoré sú v rámci budovania ligy na sebe závislé  a zároveň výrazný rozdiel v stupni vývoja klubov sú faktory, ktoré sťažujú akúkoľvek centralizovanú pomoc klubom. Inými slovami, to čo je podstatné pre Košice, pre Bratislavu byť nemusí a naopak. Preto sme sa rozhodli isť cestou, kde asociácia určí pomerne široké mantinely a zároveň dá klubom voľnú ruku, ako využiť poskytnuté financie. Myslíme si, že samotne kluby vedia tieto prostriedky využiť efektívnejšie a vedia sa lepšie trafiť do svojich potrieb ako SAAF z celonárodného pohľadu,“ povedal viceprezident SAAF Juraj Sopkuliak.